SijFa Cruises Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 mei 2018

 1. Inleiding
 2. Over dit beleid
 3. Uw rechten volgens de wet
 4. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?
 5. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij van u?
 6. Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?
 7. Delen van uw persoonlijke gegevens
 8. Bewaren en verwijderen van gegevens
 9. Wijzigingen in dit privacybeleid
 10. Contact met ons opnemen

 

1. Inleiding

Bedankt dat u voor de rederij SijFa Cruises heeft gekozen, in het verleden en hopelijk ook in de toekomst!

Bij SijFa Cruises willen wij u de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat u optimaal kunt genieten van onze cruises. Om dit te kunnen doen en u een gepersonaliseerde service te kunnen bieden die volledig op u is afgestemd, hebben wij inzicht nodig in uw persoonlijke gegevens en reisgegevens.

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn voor ons altijd buitengewoon belangrijk. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk uitleggen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken. Bovendien willen wij u inzicht geven in de opties en keuzes die u heeft om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en gedeeld.

Dit Privacybeleid geldt ook voor Verdi Cruises bv, Rigoletto bv en SijFa Travel. Dit zijn de bedrijven waar onze drie verschillende cruiseschepen zijn ondergebracht.

In dit Privacybeleid leggen we in detail uit wat we hiermee precies bedoelen.

 

2. Over dit beleid

In dit beleid leggen we in detail uit welke relatie u heeft met SijFa Cruises wat betreft uw persoonlijke gegevens. Het beleid is van toepassing op alle services en diensten van SijFa Cruises. De voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de services van SijFa Cruises staan beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Wij richten ons naar de reisvoorwaarden van de ANVR.

Het doel van dit Privacybeleid is:

 • Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we deze delen;
 • Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt gebruiken om u een optimale ervaring te bieden wanneer u reist met SijFa Cruises;
 • Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en verwerken en hoe wij uw privacy beschermen.

Wij hopen u met dit Privacybeleid inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van uw privacy. Is er iets niet duidelijk of wilt u meer informatie over de gebruikte termen in dit beleid? Gaat u naar sectie 10 ‘Contact met ons opnemen’ hieronder. Als u het niet eens bent met de inhoud van dit beleid, wijzen wij u erop dat u vrij bent om al dan niet gebruik te maken de services van SijFa Cruises.

 

3. Uw rechten volgens de wet

U bent er wellicht van op de hoogte dat de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) individuele personen bepaalde rechten verschaft met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. De betrokkene (boeker of reiziger) heeft meer rechten onder de nieuwe privacywet dan voorheen. De belangrijkste rechten zijn:

 • Recht van toegang –het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken;
 • Recht op rectificatie –het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering –het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen;
 • Recht op beperking –het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan;
 • Recht op bezwaar –
  • het recht om op elk moment om redenen betreffende uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen;
 • Recht op gegevensportabiliteit – het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens in elektronische vorm en het recht om die persoonlijke gegevens te verzenden voor gebruik in een service van een andere partij; en
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming –het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, als dat besluit voor u juridische of soortgelijke, belangrijke gevolgen zou hebben.

U kunt meer informatie vinden over hierboven beschreven rechten onder de AVG. Voor vragen over uw privacy, uw rechten of hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met ons kantoor. We zullen uw aanvraag binnen redelijke termijn na verificatie van uw identiteit beantwoorden.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ook contact opnemen met of een klacht indienen bij uw lokale College Bescherming Persoonsgegevens.

 

4. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

SijFa Cruises verzamelt uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren.

 • Wanneer u een reis boekt: Op het moment dat u een reis boekt bij SijFa Cruises vragen wij een aantal NAW-gegevens voor de administratie van ons boekingssysteem. Zo weten wij welke persoon een reis bij ons boekt. Deze NAW-gegevens slaan wij daarnaast ook op om u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van onze reizen, mits u daar toestemming voor geeft.
 • Wanneer u een evenement boekt: Als u zich aanmeldt voor een evenement dat georganiseerd is door SijFa Cruises vragen wij wederom uw NAW-gegevens voor onze administratie. Daarnaast slaan wij uw e-mailadres op en vragen wij om uw toestemming om u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van andere evenementen georganiseerd door SijFa Cruises.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief: Als u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief wordt u voor-, achternaam en emailadres gevraagd. Zo kunnen wij de nieuwsbrief persoonlijker maken en wordt u eens in het kwartaal op de hoogte gehouden van onze reizen en andere nieuwtjes.
 • Wanneer u reageert op een openstaande vacature: Tijdens het online solliciteren op een openstaande vacature vragen wij een aantal NAW-gegevens, uw cv en motivatiebrief en als het een nautische vacature betreft vragen wij ook om vaarbewijzen en patenten. Dit doen wij zodat we vooraf inzicht krijgen in de werkervaring van de sollicitant en het sollicitatiegesprek beter kunnen voorbereiden.

 

5. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we van u?

SijFa Cruises verzamelt van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bovenstaande gegevens van te bereiken persoon in geval van nood
 • Allergieën/dieetwensen
 • Cv en motivatiebrieven
 • Paspoort, identiteitsbewijs
 • Vaarbewijzen, patenten voor de rivier de Rijn en Donau, radarpatent

 

6. Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

SijFa Cruises gebruikt uw persoonlijke gegevens voor:

 • Gebruik aan boord van de schepen, bijvoorbeeld allergieën en diëten worden doorgegeven aan het personeel van de schepen zodat zij rekening kunnen houden met uw dieetwensen.
 • Daarnaast gebruikt men deze gegevens in geval van nood, als er een ongeval gebeurd met de betrokkene reiziger dan wordt contact opgenomen met het thuisfront via de door uw doorgegeven gegevens.
 • Het versturen van (digitale) nieuwsbrieven, brochures, flyers, aanbiedingen en overige informatie betreffende onze reizen.

 

7. Delen van uw persoonlijke gegevens

SijFa Cruises deelt uw persoonlijke gegevens intern binnen onze reisorganisatie m.b.t. uw geboekte cruise, maar ook extern met busmaatschappijen m.b.t. het vervoer naar en vanaf het schip. Soms delen we de minimale persoonsgegevens met andere overheidsorganen als dat in de wet staat van het land waarin het schip zich bevindt.

 

8. Bewaren en verwijderen van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden voor een onbepaalde tijd bewaard binnen onze administratie, tenzij u aangeeft dat de gegevens moeten worden verwijderd of naar aanleiding van een overlijden.

 

9. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wanneer wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit privacybeleid zullen wij dat duidelijk kenbaar aan u maken. Bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen, een vermelding op onze website of u per post op de hoogte te stellen.

 

10. Contact met ons opnemen

Dank voor het lezen van ons privacybeleid. Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Dit kan via de mail, telefonisch of per post. SijFa Cruises vertegenwoordigd de bv’s waar onze schepen in zijn ondergebracht, te weten:

 

Rigoletto bv – MS Rigoletto

Verdi Cruises bv – MS Verdi

SijFa Travel – MS Carmen

 

SijFa Cruises bv namens Rigoletto bv, Verdi Cruises bv, SijFa Travel

Schutkolk 4a

6582 DB Heumen

Nederland

0031 24 3572008

info@sijfacruises.nl

 

We hopen dat u geniet van uw cruises van SijFa Cruises!

© SijFa Cruises bv