Ik heb een klacht! Wat nu?

Bent u al op reis?

  • Meld u klacht direct (in deze volgorde) bij de betrokken dienstverlener (bijv. hotelmanager), de reisleiding of als deze niet aanwezig of bereikbaar is, bij de reisorganisator. Hopelijk is nu alles opgelost en kunt u verder met vakantie vieren.
  • Niet opgelost? Laat dan de klacht schriftelijk vastleggen volgens de procedure van de reisorganisatie en handel het na de reis af met de reisorganisator.
  • Binnen twee maanden na afloop van de reis kunt u uw klacht indienen bij de reisorganisator of via het boekingskantoor. Als u de klacht niet meldt op de bestemming of niet op tijd indient na de reis dan hoeft de reisorganisator uw klacht niet te behandelen.
  • Binnen één maand nadat de reisorganisator uw klacht heeft ontvangen, zal hij een reactie geven.

Bent u nog niet op reis?

  • Heeft u voordat u op reis gaat een klacht over de reisorganisatie die uw reis gaat uitvoeren? Dan zult u er met de reisorganisator uit moeten komen. U kunt voor de meest gestelde vragen ook kijken op de website.
  • Niet opgelost? Heeft u een klacht over een door het reisbureau gemaakte reservering of over het gegeven advies? U kunt dan binnen twee maanden nadat het probleem zich voordoet een klacht indienen bij het reisbureau. Die geeft dan binnen één maand een reactie.

Uitgebreide info over het behandelen van uw klacht vind je in de ANVR-Consumentenvoorwaarden Artikel 12.

Klachtenformulier

Hebt u een klacht? Laat het ons weten!